Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama

Prijava korisnika na sustav

 • Nakon prve prijave (login-a) na sustav potrebno je promijeniti inicijalnu lozinku (sustav sam prisiljava korisnika da unese novu lozinku)
 • max. trajanje login sesije: 4 sata -> nakon isteka login sesije potrebno je ponoviti "login" proceduru (sustav automatski šalje "login" formu).
 • ako korisnik nije aktivan 30 minuta login sesija se raskida i potrebano je ponoviti login proceduru.
 • minimalna dužina lozinke: 7 znakova
  • lozinka mora sadržavati minimalno 4 (od kojih su barem 3 različita) znaka abecede (a-z, A-Z; nisu dozvoljeni naši znakovi), te barem 1 znak koji nije slovo (brojke 0-9; posebni znakovi: '~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:";'<>?,./ )
  • u lozinki nije dozvoljeno koristi prazna mjesta
  • u lozinki nije dozvoljeno ponavljati više od 2 ista znaka jedan za drugim
 • lozinka traje 90 dana od njene promjene nakon čega je istu potrebno promijeniti
 • nakon 4 uzastopne greške kod upisa lozinke dolazi do zaključavanja korisničkog računa na 30 min.
 • za pomoć se obratite na HELP-DESK APIS IT-a na jedan od telefona:
  • 01 385 5003
  • 01 385 5004
  • 01 385 5005